ЛУЖИЧКОСРПСКО ПИТАЊЕ И ЧЕХОСЛОВАЧКА 1945–1948

С А Д Р Ж А Ј

 

Увод      …………………………………………………………         5

историјски преглед     …………………………………           27

II Лужички

I Лужички Срби – кратак

Срби и Чеси

под нацистичким јармом    ………………………..            71

III Први месеци после ослобођења    …………           121

IV Наде које су постале илузије    …………….            157

V У потрази за алтернативама       ……………             203

VI На путу према реалијама          ……………             249

Закључак    …………………………………………..                303

Библиографија

Белешка о аутору

ЦЕНА: 1.000,00 динара

Телефон: 064 224 334 9