КРАЈ ДУНАВА- ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ГРАНИЦА

”КРАЈ ДУНАВА”-  ПРИЛОЗИ  ЗА  ИСТОРИЈУ  ГРАНИЦА

аутор Ранко Јаковљевић, издавач Центар Академске речи, Шабац 2018.г, стр.396, формат: Б-5

 

Аутор  Ранко Јаковљевић, чини се с разлогом, а оправдање би требале бити странице ове књиге, ”задобио  је  тешку срећу” трагања за недостајућим фрагментима прошлости, потребним да буду довољан услов пружања аутентичне слике околности, дела и последица, што су од овог дела Србије начинили  упориште иначе колебљивим таласима личних и колективних амбиција за преживљавањем и просперитетом.

Кроз  својеврсно инвентарисање настојања и ефеката за превладавањем  изазова опстајања и трајања на месту и у оквиру заједнице којој ветрови нису увек били наклоњени, Јаковљевић  резултатима  својих истраживања ствара плодно тле разумевању једног духа времена у којем су, без обзира на свеприсутне ратове, разарања, егзодусе, колико експлицитно, толико и прећутно, савезништо и толеранција припадника различитих култура, па и цивилизација, чак и заговорника различитих вредносних система, били драгоцени елементи успеха.

На граничним подручјима простирања једног етницитета или државе  историја је углавном  предодређена синергијом ратова, настојања за превладавањем сиромаштва, вишеструких миграција, укључујући породичне, саобраћајне, трговинске везе заједница лоцираних, у случају подунавског Ђердапа, на обалама велике реке и залеђу, иначе издашним у привредним потенцијалима- рудно и водно благо, шуме, путеви… у културном наслеђу чини се још и више.

У савременој терминологији ”ђердап” има значења: а) вртлог, ковитлац, вир; б) опасна, тешка ситуација, стање пуно тешкоћа, напетости, опасности. Међународно јавно право овим појмом именује сектор који повезује средњи и доњи Дунав, почевши од Голупца односно Винче на српској и Молдаве Веке на румунској страни, до Трајановог моста (Кладово-Турну Северин).

Тешкоће за коришћење благодети моћне реке и њене најзначајније регије, проистичуће из околности да она овде ”дели царства и градове” чинећи природну границу некадашње Римске империје, касније Хабзбуршког царства, потом Истока и Запада као интересних сфера великих сила у доба хладног рата, учиниле су подручје Ђердапа особеним, и по односу власти и њених поданика у форми правне регулативе и праксе, али и по одређењу држава и међународних корпорација према изазовима глобализационих трендова.

Историчари старијих генерација, попут Милорада Екмечића, неретко указују на  значај ”ђердапског колоплета” у смислу границе кроз чињенице да је ратовима Еугена Савојског, крајем 17. и почетком 18. века, створена основа политичке моћи Хабзбуршке династије, почивајућа на напорима за обједињавањем простора између Низоземске и Гвоздених врата на  Средњем Дунаву (Ђердап), с тим да би то могло бити темељ каснијих циљева да се створи Велика Немачка, са целом Средњом Европом као немачком природном основом…смело би се рећи: данас Велика Европска Унија.

 

САДРЖАЈ

 

 

Уместо предговора   …………………………………………………………………………            5

 

ПУТЕВИ НА ЂЕРДАПУ   ……………………………………………………………………           9

ЂЕРДАПСКИ БРЗАЦИ И СТЕНЕ КАО

ПЛОВИДБЕНЕ ПРЕПРЕКЕ     ……………………………………………………………..        19

НА ЛЕДУ               ……………………………………………………………………………….        33

ИТАЛИЈАНИ          ……………………………………………………………………………           45

ЕНГЛЕЗИ              ……………………………………………………………………………..          61

НЕМЦИ               ………………………………………………………………………………..         69

ЧЕСИ                 ………………………………………………………………………………….        86

МАКЕДОНЦИ                 ……………………………………………………………………….       99

БУГАРИ               …………………………………………………………………………………      108

ЦИНЦАРИ                ……………………………………………………………………………..     130

ЕХО ЈУГОСЛАВИЈЕ              ……………………………………………………………….         143

ИФОРМБИРО     …………………………………………………………………………………     157

НАРОДНА ВЛАСТ У ЕТЕРУ    ……………………………………………………………..      171

ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

У КЛАДОВУ 1945-1980    ……………………………………………………………………     187

ПТТ У СЛУЖБИ ИСТОРИЈЕ: ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

У КЛАДОВУ И ОКОЛИНИ    ………………………………………………………………       199

ЂЕРДПАСКИ РИБОЛОВИ           ………………………………………………………..        224

КЛАДОВО У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА        ……………………………………………     300

КЛАДОВО У МЕДИЈИМА           …………………………………………………………..       363

 

О аутору             …………………………………………………………………………………      392

 

ЦЕНА 1.500,000 динара

НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН 064 224 334 9