ДОБА РАЗ-УМА

Псеудоморфоза православља у последњим временима

С А Д Р Ж А Ј

УМЕСТО УВОДА (7)

I

ПРОЛОГ:

Геополитика последњих времена (13)

II

ИЗНЕНАДНА ПОЈАВА ГЛУМАЦА:

Девети круг (47)

Рођење трагедије из духа смердјаковштине (57)

Хедонизам као корупција православног живота (75)

Quo vadis Русијо (96)

III

КАКО ЈЕ СЦЕНА УРЕЂЕНА:

Окултне замке наше барокне иконографије (117)

Псеудоморфоза православне традиције (158)

Православни језуит као икона звери (189)

IV

ЗАВЕСА:

Свеправославни сабор или масонски конгрес? (213)

Рупе за памћење (238)

 V

ПОГОВОР

Момчило Селић, Двојба (255)

Биографија аутора

 

НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН 064/224 334 9 или мејл zoran.milosevic@yandex.ru

ЦЕНА 1.000,00 ДИНАРА