Библиографија Зорана Милошевића

Библиографија је објављена поводом 30 година научног рада и садржи записе 791 библиографске јединице.

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

Предговор      ………………………………………………………………………   5

I

Монографије    …………………………………………………………………….   9

II

Приређена издања     ………………………………………………………….. 19

III

Студије и чланци      ……………………………………………………………  25

IV

Прикази     ………………………………………………………………………….  59

V

Публицистички чланци    …………………………………………………….   65

VI

Преводи     ………………………………………………………………………..  113

 Поговор :

Јово Бајић, Зоран Милошевић као национални радник    …….. 123

 

ЦЕНА 500,ОО

тел. 064/2243349