Затвори у САД – фабрике сексуалног насиља

Према подацима Министарства правде САД, само током 2008. године у затворима САД силовано је 216 000 затвореника.

Ако би се рачунао и број инцидената (покушаја сексуалног насиља), онда се стиже до далеко веће цифре.

Особеност овог насиља је у томе да није извршено од стране затвореника, већ чувара и администрација затвора, чак у 80 одсто случајева.

 

 

 

ИЗВОР: aftershock-1.