ЗАШТО СЕ КАЖЕ: Медени месец

ПИШЕ: Милан Шипка

Први месец брачног живота назива се обично – медени месец. Тај израз потиче из романа Задиг или Судбина, који је написао чувени француски филозоф и књижевник Волтер, правим именом Франсоа-Мари Аруе (1694-1778). У том свом роману, објављеном 1747, у трећој глави, он пише:

,,Задиг је искусио да је први месец брака, као што је описао у књизи Зенд, медени месец, а други је – пелинов месец“.

Волтер се овде, у ствари, ослонио на старо источњачко искуство, сликовито изражено и у народном стваралаштву одговарајућом изреком, да су први дани у браку испуњени срећом и задовољством (што симболизује мед), а касније животним проблемима и невољама (пелин).

У нашем се језику израз медени месец употребљава у више значења.

Основно је: ,,први месец (или прво време) живота у браку“, као у примерима датим у Речнику САНУ:

,,Моја жена је сва блистала неком радошћу… Медени месеци, та дивна времена безбрижне љубави, прошли су брзо (Живад, Л, 53). Неко време младенци ће остати у Цариграду и ондје спровести медене мјесеце (Држ, В, 1, 121). Ако је њима медени месец, није нама (Кушан, Ј, 1, 252)“.

У ширем смислу медени месец означава прве, сретне дане уопште. Тако је у овим примерима из већ наведеног извора:

,,У првим данима радикалне власти, у првим меденим месецима радикалне нове уставности, десили су се страшни… догађаји. (МX 1890, 81/2). Метерних… гледао је да искористи медени месец француско-аустријског пријатељства, да би проникнуо у планове Наполеонове (Поп, В, 1, 8)“.

У свом основном значењу (,,први месец живота у браку“) израз медени месец обично је повезан са брачним путовањем, па се у том смислу понекад и употребљава. Ј. матешић, у свом Фразеолошком рјечнику, наводи овај пример:

,,Супрузи су наједном нестали из Загреба и тек се након неколико дана сазнало да су отпутовали на други медени мјесец“.

Према томе, медени месец је не само ,,први месец живота у браку“ или ,,прво (сретно) време у било каквој ситуацији, док још нису настали проблеми и разочарења“ него и ,,брачно путовање“, које се, по правилу, подудара са првим месецом брака.

Сва та значења израза медени месец ми у живом говору, наравно, осећамо и разликујемо. Оно што је ново сазнање, јесте да је он настао средином 18. века, на основу старог искуства о брачној срећи, и да је из Волтеровог дела, односно из француског језика, пренесен у многе друге језике на свету, па тако и у српски.

 

ИЗВОР: Седмица