УНИЈА КОРПОРАТИВНОГ КАПИТАЛИЗМА

Унија корпоративног капитализмаЕкономски, политички и културни инструменти Новог светског поретка

Монографија има четири поглавља у којима се обрађују, прво, странпутице економске политике, затим питања односа идентитета и политике, рата и мира у време глобализације и међународних интеграција, као и нека питања из културе и спорта (Рад библиотека, Да ли је Холивуд инструмент Новог светског поретка и Америчка правила за европски фудбал).
Ради сe о монографији насталој сабирањем научних и публицистичких чланака које је аутор објавио у домаћим и страним часописима.
Писана је разумљивим језиком.

ЦЕНА 500 динара + ПТТ