У АРМИЈИ САД РЕГИСТРОВАНО 20 000 «НЕЖЕЉЕНИХ СЕКСУАЛНИХ КОНТАКАТА»

Према информацијама портала TheRawStory у армији САД и даље постоји висок ниво сексуалних преступа – од мобинга до силовања. Наиме, током 2014. године амерички војници су учинили 20 000 „нежељених сексуалних контаката“ за време војне службе. При томе, само пет одсто силовања је процесуирано. Другим речима, скоро да нико од америчких војника и официра није одговарао за дело силовања. Према саопштењу Пентагона 62 одсто сведока „нежељених сексуалних контаката“, имало је проблема са колегама из јединице, тако да је све мање вољних да сведоче.
У студији организације HumanRightsWatch објављеној треће недеље маја 2015. године, тврди се да војници армије САД бивају 12 пута више изложени различитим облицима насиља (од сексуалних, уништавања личне имовине, телесно кажњавање, претње смрћу итд.) од војника других армија. Студија се заснива на интервјуима заштитника права са 150 војника и официра (оба пола) изложеним сексуалном насиљу.