Српска мушка имена из периода владавине Немањића – ономастика

Српска мушка имена 12. – 14. век

 

Постоји доста недоумица у српској историографији средњег века, период владавине Немањића, да не помињем раније периоде.

Тај период наше историје је помало типски представљен у тзв. популарној историографији, стално се врте исте теме, као што је нпр. коришћење виљушке, висина цара Душана и сл.

Лингвистички, фаза у развоју српског језика, који обухвата тај период је такође прилично сиромашна. Постаје наравно, научни радови, тешко доступни онима који не припадају одабраним академским круговима. Тешко доступни али не и недоступни.

Потребно је и споменути да постоје сјајни радови на тему историје и лингвистике, који не потичу из тих наведених академских кругова и који су доступнији за онлине претрагу.
У тумачењу Немањићког периода Србије са аспекта лингвистике постоји богат извор података и оригиналних докумената, као и дела написана и публикована на ту тему са објављеним оригиналним садржајем.

 

Ономастика

 

Ономастика или именословље је грана лингвистике која се бави проучавањем личних имена (имена и презимена) и надимака, односно проучава значење и историју имена људи (антропоними) и имена мјеста (топоними).

При свом проучавању, ономастика се користи етимологијом, дијалектологијом, историјом, етнологијом, митологијом.

Постоје бројне хрисовуље и други документи из периода Немањића, који садрже пописе имена – даровнице владара манастирима и сл. Том тематиком су се бавили и баве многа позната, више или мање призната научна имена Србије, да поменем само нека: Стојан Новаковић, Милица Грковић, Александар Лома ….

Потребно је напоменути и следеће:

у складу са историјском околностима пописују се мушка имена а не женска
питање Влаха, који су у свим овим документима изричито наведени као посебна категорија становништва, сточари – становници катуна а не села, а не припадници другог народа, остаје као тема за посебну обраду; у том смислу у овом тексту нећу наводити имена Влаха из поменутих докумената, а и у речнику, у коме планирам да унесем опширније спискове имена по словима азбуке, имена Влаха ћу наводити у посебним уносима, када до тога дође.

Ово сад што следи је азбучни списак српских мушких имена из периода Немањића, која су често пописивана у документима, коначни списак је опширнији, а Извори су : дела С. Новаковића, Село и Милице Грковић, Дечанска Хрисовуља.

Дечанска хрисовуља Напомена: Иако подржавам коришћење ћирилице, то у мом случају, на овом месту, није могуће због програма које користим ( нпр. плугин за речник) који не подржавају ћирилично писмо.

А
Агапије; Алче; Андреја
Б
Берило; Берислав; Богдан; Богдаша; Богоје; Богослав; Божић; Бојан; Бојко; Бољеслав; Боруј; Братен; Братослав; Братуј; Братуш; Будоје
В
Велко; Велоје; Владислав; Воислав; Војко; Војсил; Времац
Г
Гоислав; Гојак
Д
Дабижив; Давид; Десислав; Дмитар; Добрен; Добромир; Доброслав; Драган; Драгојло; Драгомир; Драгослав; Драгчуј; Дражило; Дудал
Ђ
Ђура; Ђурађ; Ђурђиц; Ђуроје
Е

Ж
Живаљ; Жлеб
З
Завида; Збор; Златар; Зоран; Зуб
И
Иван; Иванко; Инослав
Ј
Јакоје; Јара; Јарослав; Јеж
К
Кнез; Којадин; Коста; Крушац; Кузма
Л
Лалко; Лачко; Лепчин; Лихомил; Лоза
Љ
Љубан; Љубимир; Љупко;
М
Малац; Медвед; Милац; Милен; Милун; Милко; Милоје; Милован; Милош; Мирослав; Михоје; Милман;
Н
Негоје; Ненад; Нерад; Нине; Нинослав
Њ

О
Обрад; Одоје; Овриња; Огмич; Очиња
П
Петар; Прељуб; Премил; Прибан; Прибил; Прибоје; Прибислав; Продан; Првослав
Р
Радеј; Радмуж; Радомир; Радоња; Радосав; Радослав; Рако; Радун; Рајко
С
Славоје; Слађ; Смиљ; Срдан; Срдило; Срђ; Стајко; Станислав; Станимир; Степан; Стројислав
Т
Тврдан; Тихоје; Тшан; Толко; Толислав
Ћ
Ћурко
У
Увратич; Укопај; Утол; Ушоје
Ф

Х
Храна; Хвалислав; Хвалоје; Ходак; Хранац; Хранислав; Храниша; Хранчуј; Хреља; Хунко
Ц
Црљенчић
Ч
Чепрња; Чибуд; Чрноглав; Чртало; Чудан
Џ

Ш
Шакоје; Шапран; Шевиј; Шиша; Шушко

 

 

 

ИЗВОР: amarilisonline.com