СРБИ НАЈСТАРИЈИ НАРОД

У Минхену се налази оригинална немачка хроника, писана око 750. год нове ере, у којој дословно пише:“Срби представљају тако велико царство (регнум) да су из њих произашли сви словенски народи“ (Hormayers Archiv,St. 282-283)

“ Робер Сипријан за Дунав каже  да  је  србска река, а СРБЕ НАЗИВА ПОЧЕТНИМ НАРОДОМ И МАЈКОМ НАРОДА. А СРПСКИ ЈЕЗИК-ЈЕЗИКОМ МАЈКОМ“

Римско-галски писац Vibius Sekvester каже да су се још у његово доба сви полапски Словени називали именом Serbetii Servetii. Павел Шафарик у књизи „Словенске старожитности“ пише „Име Срб дубоко је укорењено међу свим Словенима и могло је само у својој прадомовини добити свој прави значај“

Шафарик пише “ Никада до шестога века није поменуто име Чех, Лех или Словен, а и о Пољацима и Русима писана историја говори тек у деветом веку“.

И док се нама садашњим Србима ругају Хрвати и жалосни Југословени што тежимо ка Великој Србији славни Шафарик пише: “Многи докази нагоне нас да корен илирских Срба тражимо северно од Татре близу Лета и Литванаца у прадавној ВЕЛИКОЈ СРБИЈИ“(Sebrani spisi I 43).

Никола Фрере, како наводи Шафарик, сматрао је србски мајком трачког и грчког језика. Шафарик у свом делу „Старожитности“ пише: „СРБИ ЖИВЕ У ЕВРОПИ ОД НАЈДАВНИЈИХ ВРЕМЕНА ИЛИ ОД ПРАИСТОРИЈСКОГ ДОБА“, а тако распрострањен народ води своје порекло од најдаље прошлости.

Он тврди да су Срби настањивали готово целу Европу и многе делове Азије, па отуда она наша стара изрека: “ Говори србски да те цео свет разуме“.

За србски језик Шафарик каже да је: “Тако оригиналан, чист, граматички савршен и богат, и као такав НИЈЕ МОГАО ДА СЕ ОБЛИКУЈЕ БЕЗ ПОСТОЈАЊА ЈЕДНОГ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРВОБИТНОГ И САМОСТАЛНОГ НАРОДА“

А стари србски језик био је сасвим сличан данашњем, савременом, што је реткост у историји језика.

 

 

 

ИЗВОР: anti-censura