РЕЛИГИЈА И ИДЕНТИТЕТ

religija i identitetОд прозелитизма до верске и националне асимилације

Монoграфија која говори о хришћанству, исламу, атеизму и идентитету. Обраћена су питања прозелитизма и модерних социјалних технологија (ради деконструкције и изградње нових политичких идентитета), затим идентитет хришћана у савременом свету. У поглављу о исламу говори се о савременом преласку муслимана на хришћанство, затим интеграцији муслимана досељених у Европску унију и стриповима као методи ширења ислама. У трећем поглављу говори се о међународном атеистичком покрету и (не)могућности дијалога са религијама.
Монографија је писана разумљивим језиком уз изношење мноштва података.

ЦЕНА 500 динара + ПТТ