Планирате проширење породице? Ево шта ДРЖАВА може да учини за вас

Познато је да Србија већ годинама уназад има проблем ниског природног прираштаја, те нам државне и локалне власти често сугеришу да порадимо на расту наталитета. Пошто надлежна министарства и градски секретаријати истичу да њихове службе на све начине покушавају да помогну родитељима и финансијски их подрже, екипа “Блица” истражила је које су све то новчане олакшице на које наши држављани могу га рачунају након добијања детета.

Све мајке у Србији имају право, без обзира на њихов материјални и социјални статус, на накнаду зараде и родитељски додатак, а према досадашњим најавама ускоро ће треће и свако наредно дете имати право и на бесплатне школске уџбенике. Важно је да знате да постоји оно што важи за све грађане Србије, али и да се неке помоћи породицама разликују од града до града, с обзиром на то да неке локалне самоуправе из својих буџета исплаћују помоћ.

Накнада зараде

Запослене мајке имају право накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у трајању од годину дана за прво и друго дете, а две године за треће и свако наредно дете.
У зависности од дужине радног односа, односно самосталног обављања делатности исплаћује се 100 одсто, 60 и 30 одсто накнаде зараде, при чему она не може бити већа од пет просечних зарада у Републици Србији.

Родитељски додатак

Ово право остварује мајка за прво четворо деце. Исплата права за прво дете обавља се једнократно, а за друго, треће и четврто у 24 једнаке месечне рате. Тако родитељски додатак за прво дете износи 39.345 динара, за друго 153.857, за треће 276.930, а за четврто дете 369.236 динара.

Ускоро и бесплатни уџбеници

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у марту 2017. године најавило да ће треће дете у породици убудуће имати право на бесплатне уџбенике, без обзира на материјални статус породице, а иста погодност важиће и за свако наредно дете.
Ученици млађих разреда основне школе добиће уџбеничке комплете за математику, српски или матерњи језик, свет око нас, природу и друштво и страни језик. У старијим разредима предвиђени су уџбенички комплети за метематику, српски или матерњи, први страни језик, географију, историју, хемију, физику и биологију.

Помоћ мајкама за треће дете и даље само предлог

Предлог помоћи за треће дете у оквиру Грађанског законика помиње се већ годинама, али остаје мртво слово на папиру. Према прошлогодишњим најавама министарке задужене за популациону политику, Славице Ђукић Дејановић, предлог би био уређен у оквиру Грађанског законика, а подразумевао би право мајки на месечну накнаду до пунолетства трећег детета.

У Војводини посебна накнада за треће дете

Покрајинска влада усвојила је решење о исплати помоћи породицама за треће дете у износу од 12.000 динара месечно. Помоћ се исплаћује две године, а око 4.200 породица у Војводини остварује право на њу.
Већина војвођанских места пружа бесплатне вртиће
Локалне самоуправе у северној покрајини родитељима са више од двоје деце олакшице углавном дају у виду бесплатног боравка у вртићу, као што је, рецимо, случај у Суботици, док пуну цену вртића у Бачу, Бачкој Паланци и Оџацима плаћају само они парови код којих су оба родитеља запослена лица.

На локалу свако води своју политику

Законом је остављена могућност установљавања такозваних додатних права, а њихов обим разликује се од општине до општине. Тако породице са децом могу остварити једнократне помоћи за рођење детета, за полазак детета у школу, бесплатну ужину, превоз, бесплатан боравак детета у предшколској установи и слично.

 

 
БЕОГРАД:
Бесплатно у вртић
Право на бесплатан боравак у вртићу чији је оснивач град Београд имају треће и свако наредно дете у породици.
Накнада трошкова за приватне вртиће
У циљу решавања проблема смештајних капацитета и смањења листе чекања за упис у градске предшколске установе, родитељи који нису могли да упишу дете у вртић чији је оснивач град могу да га упишу у приватну предшколску установу и остваре право на накнаду дела трошкова, највише до 80 одсто цене.
Бесплатан одмор
Родитељи имају право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације за треће и свако наредно дете у породици, из предшколских установа чији је оснивач град Београд, у објектима Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.

 

Финансијска подршка прворођеним бебама

 
Уколико су мајке те среће да њихово дете буде прворођена беба у тој години, примиће и Новогодишњу новчану честитку од 300.000 динара мајкама прворођеног дечака и прворођене девојчице.

 
Новчана помоћ за родитеље тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца

 
Овај вид помоћи остварује се преко надлежног Центра за социјални рад једном годишње и износи:
• за родитеље деце предшколског узраста: 1 просечна зарада исплаћена у граду у претходном месецу, што износи око 58.698 динара
• за родитеље деце основношколског узраста: 2 просечне зараде исплаћене у граду у претходном месецу, што износи око 117.396 динара
• за родитеље деце која похађају средњу школу: 3 просечне зараде исплаћене у граду у претходном месецу, што износи око 176.094 динара.
Ускоро и 10.000 породиљама

Град припрема нову Одлуку о додатним новчаним давањима породиљама на територији града Београда, те је планирано да мајке по порођају добију 10.000 динара.

 
НОВИ САД:
Новопечени родитељи у Новом Саду за прву бебу од града могу очекивати помоћ од 20.000 динара. Осим тога, јавна комунална предузећа попут Новосадске топлане, Водовода и Чистоће за вишечлане породице увела су умањења, те породице са троје, четворо и петоро деце имају попуст до 30 одсто на плаћање комуналних услуга, 40 одсто за породице са шесторо, седморо и осморо деце и 50 одсто за породице с деветоро и више деце.

 

НИШ:
Град Ниш даје помоћ за прворођено дете једнократно 20.000 динара за запослене мајке и 50.000 динара за незапослене мајке. Такође, пружа могућност бесплатне ужине и бесплатног вртића за треће дете.
ЈАГОДИНА:
Одборници Скупштине града Јагодине донели су у марту 2017. године одлуку о помоћи незапосленим трудницама и породиљама у висини од 12.000 динара месечно, уз услов да је и отац детета незапослен. Поред тога, додатни услов је да незапослени родитељи морају да буду у континуитету на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање годину дана. На помоћ од 200 евра приликом рођења детета такође могу да рачунају искључиво незапослени родитељи.

 
ПИРОТ:
Локалне власти Пирота исплаћују једнократни родитељски додатак за прворођено дете од 10.000 динара, као и новчану помоћ за треће дете у износу од 2.000 месечно. Незапослене мајке добијају помоћ у износу од 36.000 динара која се исплаћује у три рате. Осим тога, треће дете у породици има право на бесплатан боравак у вртићу и бесплатну ужину и уџбенике у основној школи.

 

 

 

ИЗВОР: Блиц