Archives

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ – позориште и теорија улога у психологији (12)

Позоришта су места која “живот значе”, зато, што се ту осим језика преламају све друге компоненте животних токова у свом есенцијалном виду. Понашајући модалитети позоришта и живота различито су објектизовани, али, психолошке константе позоришта произлазе из преображаја и уочавања суштине животне динамике на позорници. Образовање утиче на начин приказивања реалног живота, али не утиче на […]

Read More