Archives

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ (1)

Све идеологије говоре о слободи, али ниједна не помиње губитак слободе личности. Идеологија грађанске класе заснива се принципски на природној селекцији из које проистиче организациони облик друштва и његова хијерархија. За разлику од грађанског, тоталитарни систем има идеолошки унапред одређену организацију и строгу хијерархију која производи негативну селекцију. Отуда је концепт индивидуалне судбине парадокс нашег […]

Read More