Archives

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ (2)

Још је Парето дефинисао услове диктаторске власти мањине: 1. ликвидација опозиционе елите и 2. наметање (идеолошки) одговарајућих модела понашања (стр.19). Право питање за ову дефиницију није, да ли диктатура може опстати у неком времену, већ може ли она опстати као концепт? Јер, ако немаш непријатеља мајка ти га је родила! У Другој Југославији, било је забрањено славити […]

Read More

БАЛКАНСКЕ СКИЦЕ – ПРВО ЛИЦЕ

Драган Милашиновић     То Вам се сигурно дешавало у животу. Да сретнете особу која у комуникацији од 10 реченица бар 7-8 изговори у првом лицу („ја“, „моје“, „мени“ итд). Шта радите кад се нађете очи у очи са таквим саговорником? Обично гледате да се што пре удаљите од таквог смора. Нити Вам је занимљив, нити […]

Read More

ПСИХОЛОШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ (ПСИОП)

Прeдрaг Ћeрaнић     Риjeч псиoп (Пси-Oп, психoлoшкa oпeрaциja, нa eнглeскoм сe изгoвaрa бeз слoвa “п”) иaкo туђицa, у пoсљeдњe вриjeмe сe увриjeжилa у српскoм jeзику. Псиoп пoдрaзумиjeвa скaндaл, jeдaн нaпaд или кaтaстрoфу, кoja je вjeштaчки прoизвeдeнa или je пoтпунo кривoтвoрeнa, кaкo би сe jaвнoст прeвaрилa. Псиoпси сe убрajajу у aлaтe свaкe тajнe службe. Риjeч […]

Read More