Archives

САМО РАДИТИ СВОЈ ПОСАО – отпор присилној вакцинацији… Пише: др Јована Стојковић

Др Јована Стојковић       САМО РАДИТИ СВОЈ ПОСАО…„Својевољно, а не принудно лечење које је резултат лекареве самовоље, то је данас правни принцип. Пацијентова одлука има примат над медицинским разлозима лечења, јер човекова личност не сме се жртвовати никаквим, па ни медицинским циљевима. На лечење не овлашћују лекара ни симптоми болести, ни медицинска индикација, […]

Read More