Archives

РЕЧНИК ЛИЧНИХ ИМЕНА КОД СРБА

Милица Грковић     Из Предговора “Лична имена, као један од облика народног стваралаштва и део лексичког блага, у себи носе печат историје, културних утицаја и веза, традиције, обичаја, религије, језичког развоја, народне психологије, схватања живота и погледа на свет. Истраживачи различитих научних дисциплина, сваки из свог аспекта, могу у њима наћи материјал за решавање […]

Read More

Српска мушка имена из периода владавине Немањића – ономастика

Српска мушка имена 12. – 14. век   Постоји доста недоумица у српској историографији средњег века, период владавине Немањића, да не помињем раније периоде. Тај период наше историје је помало типски представљен у тзв. популарној историографији, стално се врте исте теме, као што је нпр. коришћење виљушке, висина цара Душана и сл. Лингвистички, фаза у […]

Read More