Archives

ПСИХОЛОШКЕ БЕЛЕШКЕ – метаепистемолошка функција интелигенције (14)

У сваком друштву, пасивна улога интилегенције као “легитимације времена” састоји се у регистровању догађања. Зато, она данас служи као “деловодни протокол” обавезан у садржају везаном за културу. Неодређеност границе између пасивне улоге регистра и активне улоге чиниоца, производи бројне неспоразуме о стварном статусу интилегенције. Поготово, што се усложњавају несвесни процеси, где је рационално често само […]

Read More