Archives

Најстарији помени Срба на Античким картама Балканског полуострва

Аутор: Небојша Озимић, историчар   О проблему најранијих помена Срба на Балканском полуострву као и о њиховом наводном досељавању на просторе око Дунава у 6. столећу, било је много говора и различитих интерпретација које најчешће нису кореспондирале са историјским подацима. Задатак овог рада је да покуша да утврди најраније помене Срба на просторима Балканског полуострва […]

Read More

О „Kраљевству Словена“

Постоје више различитих оригинала Орбинијеве књиге „Краљевство Словена“, од којих Уве Топер наводи два, оба из 1601. године. Један је из државне универзитетске библиотеке у Гетингену а други из приватне збирке. Они се разликују на једном месту, које се у немачкој књижевности зове „аутори цитати“, при чему, у првом оригиналу није брисан ни један али […]

Read More