Archives

Директор Монсанта Зоран Петровић: Монсанто ће сејати ГМО у Славонији и Војводини!

Договорено је да између Славоније и Војводине не буде границе јер Монсантно планира да то подручје има као своју малу државицу на Балкану. Центар Монсанта Србије налази се у Новом Саду, у улици Булевар Војводе Степе 84, 21000 Нови Сад, а центар Монсанта Хрватске ће бити у Осијеку, за сада се седиште налази у Загребу […]

Read More

У СAД ВИШЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО ЕТИКЕТИРАЊЕ ГMO

У СAД вишe ниje oбaвeзнo oбиљeжaвaњe гeнeтски мoдификoвaних oргaнизaмa, oднoснo хрaнe. Aмeрички Кoнгрeс дoзвoлиo je држaви дa игнoришe зaхтjeвe пoтрoшaчa и пoништиo зaкoнe кojи зaхтeвajу ГMO eтикeтирaњe. Зa прoдajу ГMO бeз икaквoг eтикeтирaњa глaсaли су мaхoм рeпубликaнaци и диo дeмoкрaтa. Зa рaзлику oд СAД, Eврoпљaни нe жeлe ГMO и хeмиjскe хeрбицидe нa тoj бaзи. Нeдaвнo je хиљaдe […]

Read More

БОЛЕСНО: ЕВРОПСКА УНИЈА УЦЕЊУЈЕ СРБИЈУ ДА ПРИХВАТИ ГМО

Србија је једина земља у Европи која има тржишни ланац производње соје која није генетски модификована. Ипак, ова дуга и успешна традиција постаје угрожена ниским ценама ове ратарске културе, али и препорукама Европске уније и Свјетске трговинске организације да се важећи закон о ГМО усклади са ЕУ регулативом, пишу Вечерње новости. Како кажу у Асоцијацији […]

Read More

ГМО – колонизација Украјине

Николај Малишевски Најјаче западноевропске корпорације су планирале да Украјину претворе у основну територију за гајење генетски модификованих организама – ГМО. Нико не узима у обзир чињеницу да трансгенетски организми, када се ставе у прехрамбене производе за човека, могу да постану оружје које ће пре или касније да истреби велики део становништва Земље. Генетски  модификовани производи […]

Read More