Archives

МЕЂУ ИЗМЕЂУ: Људи постају глупљи

Хоће ли људски род заглупети? Научници са Универзитета Колеџ у Лондону (Велика Британија) у то нимало не сумњају. Своје предвиђање темеље на повећању испуштања угљен-диоксида у атмосферу. Другим речима, веће количине гасова „стаклене баште” могле да делују на памћење, усредсређење и одлучивање. Већ је установљено да више угљен-диоксида на радном месту, без ваљаног проветравања, изазива […]

Read More

Славој Жижек: Здрава храна је глупа мода, треба пушити, јести чоколаду и много пити

    Оно што је доиста тешко прихватити (барем за западњаке) јест да смо добили улогу пасивног проматрача који само може сједити и гледати која ће му бити судбина. Да би избјегли такву ситуацију, склони смо се луђачки опсесивно укључити у разне активности, рециклирати стари папир, куповати органску храну, било што, само да бисмо били […]

Read More

MЕШТАНИ ГРАДИЋА СПОКЕЈНА ТУЖЕ MОНСАНТО: Зaтрoвaли стe нaм рeку, збoг вaс умирeмo oд рaкa!

В. Филипoвић   Биoтeхнoлoшкa кoмпaниja “Moнсaнтo” суoчaвa сe сa joш jeднoм тужбoм зa зaгaђeњe живoтнe срeдинe, нaкoн штo je грaдић Спoкejн у држaви Вaшингтoн тужиo индустриjскoг гигaнтa зa трoвaњe истoимeнe рeкe. “Кoмпaниja Moнсaнтo прoдaвaлa je пoгубнe хeмикaлиje упркoс тoмe штo je знaлa зa њихoву штeтнoст, и збoг тoгa je oдгoвoрнa зa угрoжaвaњe људскoг здрaвљa и […]

Read More

СМРТ НАС ВРЕБА СА НЕБА…

Ваздух препун отрова, прете тешки метали, а ближе земљи опасне смесе гасова. У Србији је атмосфера толико загађена да смо већ и животно угрожени и без запрашивања о којима се прича.                           Уместо седишта у авионима бурад са опасним материјама   ДА би се поуздано знало шта нас све трује из атмосфере, Србија би […]

Read More