Archives

Србски Епирус (данашња Албанија)

  Цела територија данашње Албаније прошарана је топонимима србског порекла, што је поуздан доказ да су на тим подручјима живели Срби а највероватније да су већину места именовали приликом насељавања јер нису затекли становништво које би им могло пренети старо име. Раније географске карте сведоче да је било много више топонима словенског порекла као на пример: […]

Read More

Српска мушка имена из периода владавине Немањића – ономастика

Српска мушка имена 12. – 14. век   Постоји доста недоумица у српској историографији средњег века, период владавине Немањића, да не помињем раније периоде. Тај период наше историје је помало типски представљен у тзв. популарној историографији, стално се врте исте теме, као што је нпр. коришћење виљушке, висина цара Душана и сл. Лингвистички, фаза у […]

Read More