ОНАЈ СРБСКИ НАЧИН – ПЕТАР ХЕКТОРОВИЋ , ХВАР 1555. ГОД (ВИДЕО)

У свом спису Рибање и рибарско приговарање (Венеција, 1568), хварски племић Петар Хекторовић плови од свог Хвара до Шолте и натраг са двојицом српских рибара – искусним Пасхојем и његовим младим зетом Николом. Хекторовић је Рибање посветио пријатељу Микши Пелегриновићу, коме у уводном делу писма објашњава како су настали записи две хварске народне песме: „Ево ти шаљу крипостни и наредни господине Микша, они сарбски (српски) начин, овди здолу уписан, којим је Паској и Никола, сваки по себи бугарскицу бугарио, и токоје начин од оне писни `И кличе девојка`“.

          Доњи глас исхитрио Драган Р. Млађеновић (1981)

 

 

ИЗВОР: catenamundibgd