Антикварница

У ЗЕМЉИ ЛУДА

У ЗЕМЉИ ЛУДА

Роман у стиховима   ЦЕНА 1.000,00 динара НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН 064/224 334 9 или      на мејл  zoran.milosevic@yandex.ru  

ДУПЛО ДНО

ДУПЛО ДНО

Новеле Срђане Вукајловић   Трећа књига, Дупло дно, две новеле, поново нас враћају у свет живота, једноставности, ликова из наше свакодневнице. Испреда се ниска, преплитањем, тако да оно скривено, сабирајуће, зрачи из дубина дна и дана, свих ликова и сцена, које Вукајловићева са једнаком, одмереном, речју приказује, суптилним детаљима, и, без патетике. Свако ко је […]

ДОЛИНА ЋУТЉИВЕ ШУМЕ

ДОЛИНА ЋУТЉИВЕ ШУМЕ

Љиљана Јеротић, Долина ћутљиве шуме, роман, Центар академске речи, Шабац, 2017, стр. 282.   Хо­ли­стич­ка и је­дин­стве­на сли­ка фол­клор­не и фан­та­стич­не уобра­зи­ље у ро­ма­ну До­ли­на Ћу­тљи­ве шу­ме Љи­ља­не Је­ро­тић је те­ра­пе­ут­ска. Ме­ке ви­зи­је во­де ис­ку­ству ис­це­ље­ња кроз ори­ги­на­лан вид произ­вод­ње дру­гог све­та. Од вре­ме­на над­ре­а­ли­зма жи­ви у срп­ској књи­жев­но­сти ин­те­рес за фан­та­сти­ку. Од је­зи­ка бај­ке […]

СТВАРАЛАЧКА СНАГА ЕНГЛЕЗА

СТВАРАЛАЧКА СНАГА ЕНГЛЕЗА

   Стваралачка снага Енглеза,  проф. др Раде Божовић, стр. 248, формат Б-5   Енглез је увек бизаран и фини манијак              Јован Дучић   Два века (XVIII–XX) Енглеска је постала и издржала да буде водећа светска економска сила. Поред тога, за ову државу везује се и почетак индустријске револуције, тј. почетак изградње првих фабрика. Заједно […]