Антикварница

УНИЈА КОРПОРАТИВНОГ КАПИТАЛИЗМА

УНИЈА КОРПОРАТИВНОГ КАПИТАЛИЗМА

Економски, политички и културни инструменти Новог светског поретка Монографија има четири поглавља у којима се обрађују, прво, странпутице економске политике, затим питања односа идентитета и политике, рата и мира у време глобализације и међународних интеграција, као и нека питања из културе и спорта (Рад библиотека, Да ли је Холивуд инструмент Новог светског поретка и Америчка […]

РЕЛИГИЈА И ИДЕНТИТЕТ

РЕЛИГИЈА И ИДЕНТИТЕТ

Од прозелитизма до верске и националне асимилације Монoграфија која говори о хришћанству, исламу, атеизму и идентитету. Обраћена су питања прозелитизма и модерних социјалних технологија (ради деконструкције и изградње нових политичких идентитета), затим идентитет хришћана у савременом свету. У поглављу о исламу говори се о савременом преласку муслимана на хришћанство, затим интеграцији муслимана досељених у Европску […]