О томе како је Далмација добила име

Постоје „старе“ мапе на којима Далмација обухвата само уску Јадранску обалу, затим на копну, како се простире преко данашње Хрватске  и Босне, па на другим мапама из истог времена на којима се Јадранска обала звала Илирикум, од јужне Србије све до Херцинских планина данас Herzebirge. Затим, Далмација на обали, па Илирикум на копну данас Хрватска и Босна, а све то „за време Римљана“. Где се налазила провинција (не краљевина) Далмација и како је она добила име?

Далмација данас захвата само уско приобаље Јадранског мора и још ни данас није краљевина, чак ни кнежевина! Дакле, све ове „старе“ мапе су млађег порекла, које су израдили и ширили плаћени полунаучници. Владајућа наука тврди, да је наводно, Август римску провинцију Илирију поделио на Панонију и Далмацију (Бертелсманов лексикон), али, шта ако је овај Август заједно с његовим Римљанима и римским провинцијама измишљен? Било је више Далмација у некадашњој Србији, али су оне увек биле провинције. Далмација је добила по тврђави Далма, ариј. далма, бог Нава, која је тако названа по имену бога Грмљавине старих Срба, али ниједна регија са овим именом није се налазила на обали Јадрана!

Има градова, предела или долина које су се звале Далма!  Дувно је Далма (В. Мошин), a такође се тако звало поље, предео и равница око тврђаве Далма. Дакле, једна Далма се у Србији касније звала Дувно и налазила се на копну, око 100 км. од Јадрана, на ивици крашког Дувањског поља. Наша валдајућа  наука зна за Дувно, али као тврђаву на падини, која би могла да буде Делминиум утврђени далматински центар. Далма је била тврђава, али не латинска ни римска, већ „предримска“ и србска пре проналаска Римљана. Никада се није звала „Делминиум“, јер је то новије изопачење имена Далма. Измишљени Толомеј и Страбон, добили су задатак да искваре србске називе насеља. Толомеј је измишљен најраније крајем 17 века, а Страбон још касније и обојица делују као географи.

В. Штајн у његовом Возном реду културе пише, да је Страбо из Амесие, грчки светски путник, географ и историчар из 20 године н.е. Све је ово лажно, а његови искварени србски називи стоје у „Земљопису“ који је А. Форбигер превео и коментарисао, у његовој књизи поглавље 5, одељак 5: Киниа (Книн), Синотиум (Сињ), Салон (Салона), Трогуриум (Трогир), Далминиум (Далма), Нарон (Неретва), Ардијско горје (Српско горје), Ардиеји (Сардиеји, Сарди, једно од србских имена)… Сви су се налазили у близини тврђаве Далма, касније града Дувно. Дакле, то је српски крај Далмације, али именоваћемо још једну Далмацију! Ова друга је још дубље у копну, северно од извора Неретве, бар 150 км од Јадрана где се налазила тврђава Далма, данас у Херцеговини која је увек припадала Србији.

Шта је урадила наша владајућа наука? Она је назив Далма повезала са Омишом на обали, јер Омиш је дериват старијег Делмиш у Паганији, по топографији Порфирогенита (владајућа наука). Дакле проналазак је перфектан! Сада се Јадранска обала назива Далмација! Неко је то знао, али није могао да прећути! Да необразовани налогодавци то не би приметили, предложио је две Далмације. Фалсификовани Константин зна за две Далмације, приморску на обали са србским народом и „копнену Далмацију“ у Србији и Босни! Сада су налогодавци задовољни, а ми? Још више, зато што смо с нашим констатацијама у праву.

Орбини и Константин територију из истог времена представљају потпуно различито, а владајућа наука за њихову регију има још један назив: “Regis Slavorum Gloriosissimi (папа Клемент III (II) 1089 г.) или “краљевинa Дукљa (Dioclea)“ у време папе Клемента III 1089 године? Али, у 11 веку нисмо имали папе (В. Топер)! Нисмо у 11 веку на овој територији имали ни државе са латинским називима, већ се ту у 11 веку налазила једна српска држава. Све ове ознаке: Дукља, Зета, Травунија, Кроација, Хум, Regis Slavorum Gloriosissimi су млади проналасци, мора да их је Орбини измислио! Осим тога, Орбинијева  тема је „Далмација с њених 40 краљева“, али нашa владајућа наука иако зна за Далмацију, не зна за „њених“ 40 краљева!

Један други конструктор историје назива „краљевина Дукља“ измишљене Орбинијеве државе, и „Далмацију с 40 краљева“. На истој територији као код Орбинија, у исто време (11. век) се сада налазе државе: Босна, Рашка, Захумље, Травунија и пуно других, али не „Далмација“, поготову нема „Кроације“! Сада ми имамо у нашој исконструисаној историји три верзије историје народа, на истој територији у исто време: Орбинијева, Константинова и наша. У прве две верзије имамо „словенске“ државе, једном је Дијаклеја, једном Велика Рашка, једном Велика Босна… али никада Србија!

Како се данашња Далмација звала некада? Владајућа наука нам даје на увид две карте Средоземља у време 400 г. и 100 године пре н.е. (в. сл.1 и 2) ,на којој читамо да је на Јадранској обали и на копну живео народ „Ардиеји“ или „Ардици“.  Они су Сардиеји, (С)арди,  (С)рдици или једноставно  Серби. Ови Срби се у нашој историји појављују и под именом „Ардиеји“:

„Келти и стари Германи“ око 600 старе ере (владајућа наука). Они нису никад постојали али на Ардиској, Сардиској, Србској обали искварено Далмација, налазимо народ Арди, немачки Ardier. Арди су Сарди, Срби (горе). И још једна мапа! Келти и Германи у 11. до 14. века ст. e. (владајућа наука), са србском ознаком за исти народ као на претходној мапи, (С)ардијаћи, Срби (лево).

„Ардици“ су у 5. веку пре н.е. имали своју државу између Неретве и Скадра“ (Свезнање, Ивановић), а њихов владар се звао Вардило. Дакле, пружамо три потврде, да су на територији коју Орбини описује, на обали Јадрана и у долини Неретве увек живели Срби.

Великан немачке науке Јохан Фридрих каже: Рагуза (Дубровник) се звала Ардини, а реч долази од Арди, Сарди, имена за Србе по којима се звала Рагуза! Према томе, није далматинска већ србска обала, не Јадранско већ Србско море! Некада су се сва мора у Европи звала Србска мора, чак и Боденско језеро! Далматинска обала је србска, као што су Адрија и Адриатско море добили име по народу (С)арди или Срби.  

 

Николић износи различите податке за Далмацију, у истој регији и истом временском периоду, по Орбинију, Порфирогениту, по папи Клементу III, Фарлатиу, Бансону или владајућој науци. Дакле кратко и јасно: измишљени Цезар је измислио Германе, измишљени Тацит је требало да опише измишљене Германе (33 племена), а (измишљени) Орбини преименује Србе у „Словене“, а Србе претвара у нека безначајна „словенска“ племена сва већа и важнија од Срба.

 

Приредио С. Филиповић, из књиге „Карло Велики није постојао“

 

 

 

ИЗВОР: Центар академске речи