Научни скуп у Београду о проблему идентитета у савременим условима

ТРАЈАЋЕ ТРИ ДАНА – 17, 18. И 19. МАЈА – НА ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

 

 

У БЕОГРАДУ ће се од 17. до 19. маја одржавати међународна научна конференција „Култура, нација, држава – проблем идентитета у контексту савремене политике“.

Почеће 17. маја у 10:00 на Факултету политичких наука у Београду.

Учеснике скупа ће поздравити представници суорганизатора: Владислав Анатолјевич Кучмистиј, проректор НИУ „БелГУ“ (Русија), Драган Симић, декан Факултета политичких наука и Живојин Ђурић, директор београдског Института за политичке студије.

На конференцији ће, поред осталих, наступити:

        А. П. Кривец (са темом „Регионална солидарна заједница као основа за формирање регионално идентитета“);
        Миломир Степић („Пролиферација националних идентитета – балкански геополитички контекст“);
        Ewa Bujwid-Kurek („Православна црква као чинилац српске културе у процесу политичких трансформација – политиколошке рефлексије“);
        Сања Шуљагић („Непознавање историје и идентитета словенских народа у савременим словенским државама“):
        А. П. Короченскиј („Грађанска критика медија и политички процеси у медијатизованом социјуму“);
        Момчило Суботић („О чувању и губљењу идентитета“);
        Зоран Милошевић („Асимилација словенских народа и њихово нестајање“):
        Радослав Гаћиновић („Национални идентитет у функцији изградње система безбедности модерне државе“);
        Е. А. Бердник („Нове претње информационој безбедности руске омладине“);
        Весна Станковић Пејновић („Криза и идентитет неолибералног капитализма“);
        Нада Радушки („Феномен језичког идентитета кроз призму мултикултурализма Србије“);
        Е. И. Горбунова („Утицај економских санкција западних земаља на банкарски систем Русије“);
        Милена М. Пешић („Коме треба косовски мит?“).