МЕЂУ ИЗМЕЂУ: Колико новца за докторат

                                                Новопечени доктори (Википедија)
  • Сви који након завршених основних студија одлуче да стекну диплому другог или трећег степена, а нису се изборили за неко од малобројних буџетских места, укупно би морали да издвоје између 1.000 и 3.000 евра за мастер диплому, односно 4.000 до 10.000 евра за докторске студије, рачунајући све трошкове

 

Најскупљи мастер програм Универзитета у Београду је Међународно пословање и менаџмент, смер који је на Факултету организационих наука ревалидиран 2017. године и траје три семестра. Цена овог програма, како се наводи на сајту факултета, износи 3.700 фунти. Школарина на ФОН-у варира у зависности од смера, а најјефтинији коштају око 170.000, што је приближно цени мастер програма Математичког факултета, за који је такође потребно издвојити преко 170.000 динара.

Од 100.000 до 150.000 коштају мастери на Саобраћајном, Економском, Правном, Учитељском, Факултету политичких наука, као и на Филозофском факултету, на којем сви смерови износе око 130.000, изузев програма Друштво, држава, транзиција, за који школарина износи преко 200.000. Такође у овом распону, али нешто јефтиније мастер програме имају Пољопривредни факултет, Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР), као и Факуллтет безбедности.

Међу најјефтинијим факултетима Београдског универзитета су Биолошки, Рударско-геолошки и Географски факултета, који мастер програме наплаћују мање од 100.000 динара. Мастер програми трају од једну до две године, а школарина се наплаћује по години студија.

Након стицања ове дипломе, стиче се и услов за упис докторских студија, које факултети наплаћују за по неколико десетина хиљада динара више у односу на мастер програме.

                                          Илустрација (Википедија)

 

Цена докторских студија на Архитектонском факултету тако износи 300.000 динара, што га чини најскупљим факултетом на овом степену студија, а незнатно нижу суму новца плаћају докторанди Факултета организационих наука. Око 200.000 динара коштају докторске студије на Стоматолошком и Грађевинском факутету, као и на Фармацеутском и Правном, за који је потрено издвојити нешто мање новца – 175.000 и 180.000.

Највиши степен студија нешто је повољнији на Економском факултету, где за три године школовања студенти плаћају различите цене, па тако прва година кошта 201.000, друга 157.080 док школарина завршне године износи 197.080 динара.

Још један од факултета београдског Универзитета где су докторске студије скупље од просека јесте Саобраћајни факултет, где будући доктори наука годину студија плаћају по 200.000 динара, а тек за неколико хиљада ниже потребно је издвојити за Математички и Филозофски факултет.

Златна средина односно просек цена износи 150.000 динара колика је школарина на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – ФАСПЕР, као и на Пољопривредном и Филолошком, док је Учитељски факултет нешто скупљи и за докторско звање студирање наплаћује по цени од 168.000, Факултет политичких наука 165.000, Факултет безбедности са школарином у износу од 173.300 динара и Електротехнички факултет за који је потребно издвојити 173.143 динара.

На другој страни скале када су у питању школарине докторских студија јесу Рударско-геолошки и Биолошки факултет где оне износе 100.000, као и Географски факултет где је цена за 10.000 виша. Докторске студије трају три године и уколико се не заврше у року, плаћа се и прелазак у сваку наредну годину. Међутим, школарине нису једини трошак.

Будући студенти мастер и докторских студија треба да имају у виду и плаћање таксе на израду диплома, исте за све факултете – 5.000, као и пријаве испита, што већина факултета наплаћује око 1.000 динара по испиту. Такође, при пријави за упис плаћа се по неколико хиљада динара, а одмах потом ту су и трошкови самог уписа. Томе треба додати и пријаву и одбрану мастер или докторског рада који се додатно наплаћују.

ФАKУЛТЕТ                Мастер студије                  Докторске студије

Архитектонски             240.000                                    300.000

Биолошки                       80.000                                   100.000

Географски                     95.000                                    110.000

Грађевински                100.000                                    210.000

Економски                   134.640                          1. година – 201.000

2. година – 157.080

3. година – 197.080

Електротехнички          147.000                                    259.200

Математички                174.000                                    198.000

Машински                       66.000                                   148.500

Медицински                270.000; 170.000; 220.000          180.000

Пољопривредни         106.000                                     150.000

Правни                          95.000; 150.000                     180.000

Рударско-геолошки       98.000                                    100.000

Саобраћајни                 150.000                                   200.000

Стоматолошки              220.000

Учитељски                    132.000                                   168.000

Безбедности                   109.900                                   173.300

Ветеринарски                                                                180.000

ФАСПЕР                      114.000                                   150.000

ФОН                              171.000; 198.000; 210.000     288.000

ФПН                              124.000                                   165.000

Фармацеутски               175.000

Филозофски                  130.720; 218.544                    195.800

Филолошки                   125.000                                   150.000

 

ИЗВОР: Данас, Галаксија Нова