Кинезима имовина, а Србији дугови железаре

Аница Телесковић 

 

 

Смедерево – Кинеска компанија „Хестил” купила је имовину „Железаре Смедерево” ослобођену свих обавеза. Како показује уговор о продаји српске челичане, нови власник преузео је 98 „чистих” имовинских целина, које нису оптерећене хипотекама, дуговима и кредитима.

Како се наводи у овом документу, који има више од хиљаду страна, имовина, која чини јединствени продајни пакет ослобођена је и „било ког права било ког лица”, које је железара имала до дана закључивања уговора.

Хипотетички то укључује и рачуне за комуналије, али и заостале пореске обавезе, ако их има.

За пореске обвезнике то, практично значи да ће све обавезе преузети држава.

Иако није познато колики губитак је направила железара на крају 2015. године, у време док је менаџерски тим Петера Камараша управљао челичаном, према јавно доступним подацима, минус на крају 2014. године износио је 11,49 милијарди динара, што је нешто мање од 100 милиона евра.

Железара је, закључно са 31. децембром 2014. године била оптерећена краткорочним и дугорочним кредитима, чији укупан износ прерачунат у евре достиже 210 милиона евра. То значи да су укупне обавезе српске челичане на крају 2014. године превазилазиле 300 милиона евра.

Кад се на то дода и губитак из 2015. године, који је јавности још непознат, доћи ће се до тачног износа обавеза који ће на себе преузети порески обвезници.

 

 

ИЗВОР: Политика