ИЗДАЈА СРПСКЕ ЋИРИЛИЦЕ

Немања Видић, Издаја српске ћирилице:  Спроведеним увођењем хрватске латинице у српски правопис

 

С А Д Р Ж А Ј

 УВОДНА РЕЧ                 ………………………………………………………………………..  5

 

СМИСАО УСТАВНЕ  ОДРЕДБЕ О ПИСМУ

ПО АКАДЕМИКУ РАДОМИРУ ЛУКИЋУ – ДА ЋИРИЛИЦА

ОПЕТ ВЛАДА У СРБИЈИ                   ……………………………………………………….  11

 

КЊИГА О СРПСКОЈ ЋИРИЛИЦИ КАО НАЦИОНАЛНОЈ ИДЕЈИ,

У КОЈОЈ ТРЕБА ДА СЕ

ПРЕПОЗНАМО, УЈЕДИНИМО  И  ОСНАЖИМО              …………………………. 13

 

ХРВАТСКА ЛАТИНИЦА У СРПСКОМ

ПРАВОПИСУ =  СМРТ ЗА ЋИРИЛИЦУ           ……………………………………….  18

 

ШТА ЗА ЋИРИЛИЦУ МОЖЕ УЧИНИТИ НАЦИОНАЛНО СВЕСТАН

СРБИН АКО  ЈЕ  НАСЛЕДИО  ЉУБАВ И ПОШТОВАЊЕ

ПРЕМА СРПСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ВРЕДНОСТИМА           …………………..  23

 

НЕНАДМАШНО РОДОЉУБИВО ДЕЛО И ЕПСКО СТРАДАЊЕ

ДР РАДОВАНА КАРАЏИЋА ЗА

СЛОБОДУ СРПСКОГ НАРОДА И ЊЕГОВ

ЈЕДИНСТВЕН ЈЕЗИК И ПИСМО          ………………………………………………….   27

 

УЗРОЦИ НЕСТАНКА ЋИРИЛИЦЕ ИЗ ЈАВНОГ ЖИВОТА И

ПРЕПРЕКЕ ЊЕНОМ ВРАЋАЊУ          …………………………………………………   30

 

ОНИ СУ УЧИНИЛИ НАЈВИШЕ ДА СЕ СРПСКОЈ АЗБУЦИ

ЗАБИЈЕ „ГЛОГОВ КОЛАЦ“, ОДУЗИМАЈУЋИ ЈОЈ

ПРАВОПИСОМ  ХИЉАДУГОДИШЊУ ВРЕДНОСТ

СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ СИМБОЛА         …………………………………………  54

 

ИВАН КЛАЈН КАО ВРХОВНИ ПРЕСУДИТЕЉ ЋИРИЛИЦИ          ……………..  64

 

ТРОЈКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ ЋИРИЛИЦЕ          ……………………………………….  70

 

КЉУЧНА ИЗДАЈА СРПСКИХ ЛИНГВИСТА

ДОГОДИЛА СЕ 1954. ГОДИНЕ           ……………………………………………………  75

 

СРПСКИ ФИЛОЛОШКИ И ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТИ ДА

РАДЕ  У НАЦИОНАЛНОМ ДУХУ, НЕГОВАЊЕМ

ЋИРИЛИЦЕ КАО  НАЦИОНАЛНОГ ПИСМА И СИМБОЛА         ……………….  77

 

НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ ПО ЋИРИЛИЦУ ИЗВАН

ЛАТИНОЛИНГВИСТИЧКОГ КРУГА ДОЛАЗИ

ОД проф. др МИЛА ЛОМПАРА        …………………………………………………….  99

 

СРПСКИ И ХРВАТСКИ ЛИНГВИСТИ САГЛАСНИ ДА ХРВАТСКА

ЛАТИНИЦА МОРА ДА ОСТАНЕ У СРБИЈИ      ……………………………………..  112

АМЕРИЧКА ЦИА И ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАСТИ СУ

КООРДИНИСАЛЕ АКТИВНОСТИ НА ЗАМЕЊИВАЊУ

ЋИРИЛИЦЕ ЛАТИНИЦОМ      …………………………………………………………….  121

 

ЈЕДИНСТВЕНИ ЋИРИЛИЧАРИ МЕЂУ ПОЛИТИЧАРИМА

БРАНКО ПЕШИЋ И БАТРИЋ ЈОВАНОВИЋ     …………………………………….   122

 

ВЕЛИКАН ПРОФ. ДР ЛАЗО М.КОСТИЋ О ЋИРИЛИЦИ     …………………….   124

 

МЕСТО ЋИРИЛИЦЕ У ДАНАШЊОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ   ………..   126

 

ШТЕТНО ДЕЛОВАЊЕ ПО ЋИРИЛИЦУ

ПРОФ. ДР ПЕТРА МИЛОСАВЉЕВИЋА     …………………………………………..   128

 

КЛИЦУ ЛАТИНИЧЕЊА СРБА ЈЕ ПОСЕЈАО ВЕЛИКИ

АУТОРИТЕТ КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР ЈОВАН СКЕРЛИЋ    ………………….   129

 

АНЂЕЛКО ЕРДЕЉАНИН ЈЕ МЕЂУ РЕТКИМ КЊИЖЕВНИЦИМА

КОЈИ СУ ТИМ СТВАРАОЦИМА ОСВЕТЛАЛИ ЋИРИЛИЧКИ ОБРАЗ   ……   131

 

ДАНАС НЕМА НИКАКВОГ ОТПОРА КЊИЖЕВНИКА

ЛАТИНИЧЕЊУ СРБА, ИАКО ГА ЈЕ БИЛО

ДОНЕКЛЕ И У ВРЕМЕ КОМУНИЗМА     ………………………………………………..   132

 

ПЕСНИК ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ НЕ ПИШЕ ЋИРИЛИЦУ

ЗАТО ШТО ЈЕ СРПСКА, НЕГО ЗАТО ШТО ЈЕ

ЊОМЕ ПИСАО КАО ПРВАЧИЋ     ……………………………………………………….   133

 

КЊИЖЕВНИК др ДРАГАН ХАМОВИЋ, ПОСЕБНИ

САВЕТНИК МИНИСТРА КУЛТУРЕ,

О ИЗМИШЉЕНОМ МАТИЧНОМ ПИСМУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА   ………………..  137

 

ЛИНГВИСТА ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР МИЛАНОВИЋ

ИСКРЕНО ЗА ЋИРИЛИЦУ    ………………………………………………………………..  142

 

ТУМАЧЕЊЕ АКАДЕМИКА РАДОМИРА ЛУКИЋА

О СЛУЖБЕНОЈ И ЈАВНОЈ УПОТРЕБИ ЋИРИЛИЦЕ    ………………………….   147

 

ОДГОВОР МАТИЦЕ СРПСКЕ У ДВЕ РЕЧЕНИЦЕ    ……………………………….  149

 

НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА ЋИРИЛИЦУ

МИНИСТАРСТАВА ПРОСВЕТЕ И КУЛТУРЕ    ………………………………………  152

 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНА

ЗА ЋИРИЛИЦУ    ………………………………………………………………………………..  153

 

БОРБА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И

ОПРЕДЕЉЕНОСТ ПРАВНИКА ЗА ЛАТИНИЦУ   ……………………………………  154

 

ЛИНГВИСТИ ОДРЖАЛИ ОПЕЛО ЋИРИЛИЦИ    ……………………………………  156

 

ДР МИША ЂУРКОВИЋ О ЋИРИЛИЦИ  КАО ВРХУНСКИ

ИНТЕЛЕКТУАЛАЦ ИЗВАН ЈЕЗИЧКЕ СТРУКЕ   …………………………………….   162

 

ЧЛАНАК О ОБАВЕЗНОЈ УПОТРЕБИ ЋИРИЛИЦЕ

У НОВОЈ ВАРОШИ           ……………………………………………………………………..  163

 

ЧЛАНАК „СА ЋИРИЛИЦОМ У ЕУ“    ……………………………………………………… 164

 

УТИЦАЈ НОВИНА ПОЛИТИКА И НОВОСТИ

НА СУДБИНУ ЋИРИЛИЦЕ           ………………………………………………………….. 165

 

 II  П Р И Л О З И

 

Зоран Милошевић, ГЕОПОЛИТИКА И ЋИРИЛИЦА    …………………………….  169

Владислав Ђорђевић, „ПОУНУТРАШЊИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ

СТАНОВИШТА”: КРИТИКА „ИНТЕГРАЛНЕ

СРПСКЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ” МИЛА ЛОМПАРА    ……………………………. 185

Владислав Ђорђевић, „СРПСКО СТАНОВИШТЕ” МИЛА ЛОМПАРА   …….  190

 

III П О Д Р Ш К А

 

Подршка проф. др Небојше Арсенијевића  …………………………………………..   194

Милорад Телебак, СРБИ ПРОТИВ ЋИРИЛИЦЕ       ………………………………….  195

Велимир Поповић, МАРКО ПО ДРУГИ ПУТ МЕЂУ СРБИМА    ………………..  197

СРБИЈА ПОД ОКУПАЦИЈОМ 1915-1918.      ……………………………………………..  199

ПОЗДРАВНО ПИСМО ПОВОДОМ ОСНИВАЊА МАТИЦЕ

СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЋИРИЛИЦЕ        ………………………………………………………  200

ВОЗИО САМ СЕ СА РУСИМА, ПИТАЛИ СУ МЕ ЗАШТО ЈЕ

СВЕ НА ЛАТИНИЦИ       ………………………………………………………………………….  202

ЗНАЛЦИ О АКАД. БУГАРСКОМ НА САЈТУ СТАЊЕ

СТВАРИ 11. АПРИЛ 2018.     ………………………………………………………………….  204

АМЕРИЧКИ ТЕРОРИСТИЧКИ БОГ ЈАНУС      ………………………………………….. 205

 

РЕЦЕНЗИЈА: СРПСКА ЋИРИЛИЦА – ЈЕДИНО СРПСКО ПИСМО!  ………..  206

 

БИОГРАФИЈА АУТОРА  

 

ЦЕНА 1000, 00 ДИНАРА

НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН 064/224 334 9

ИЛИ МЕЈЛ zoran.milosevic@yandex.ru