Имућних Бугара за 300.000 више, 72% и даље сиромашни

 

Има чинилаца који су погодовали повећању благостања Бугара у задња четири месеца прошле године. То су стабилан економски раст – за око 3,6%, повећање стопа запошљавања, већа куповна моћ домаћинстава. Раст бележи и унутрашња потрошња, која је међу главним моторима развоја домаће привреде. До тог закључка су дошли експерти Института за синдикална и социјална истраживања Конфедерације независних синдиката Бугарске (КНСБ) на основу праћења потрошачких цена и трошкова живота у Бугарској у последњим месецима.Ситуација са односом између просечних доходака и трошкова живота је побољшана у задњих 7-8 година. Сада раст доходака запослених претиче раст трошкова живота у земљи – истиче Пламен Димитров, председник КНСБ. Међутим око 45% домаћинстава у нас живи са дохотком који је између линије сиромаштва и доње границе трошкова живота. Лица у тој групи сада је за око 250.000 мање него годину дана раније:

27% домаћинстава, т.ј. око 2 млн људи живи испод прага сиромаштва, са по 314 лева (161 евро) по члану домаћинства месечно. У поређењу са прошлом годином око 80.000 лица има већа примања, па је изашло из те категорије. Најбрже расте број домаћинстава који имају доходак изнад просека. Прошле године број особа са високим зарадама је повећан за око 300.000. Међутим 72% становништва не располажу са довољно новца за нормалан живот према домаћим стандардима. Пред тога велика је разлика између трошкова живота у Софији и другим градовима земље – око 30%. Једном лицу у четворочланом домаћинству, житељу главног града потребно је око 750 лева (383 евра), док је у осталим местима земље довољно 570 лева (291 евро). Просечна зарада у Софији у трећем кварталу 2017. је 1.150 лв. (588 евра).

Према подацима КНСБ добијеним на основу поменутог истраживања, у четвртом кварталу 2017. г. за покривање издатака четворочлане породице за храну, режијске трошкове, здравство, образовање, саобраћај и одмор, потребно је више од 2.200 лева (1.125 евра) месечно. Трошкови живота по особи износе нешто изнад 580 лева (296 евра), као резултат поскупљења прехрамбене робе, струје, воде и горива. Раст цена у Бугарској приближава земљу европском просеку цена робе и услуга. Рецимо намирнице у Бугарској коштају 70% европског просека, цене струје, гаса и  осталих енергената износе 53% европског просека, а саобраћаја 65% просека у ЕУ. С друге стране дохоци и зараде у Бугарској остају међу најнижим у поређењу са осталим земљама-чланицама. У поређењу са Немачком, просечна месечна плата у Бугарској је 4 до 6 пута нижа. Сличан је и однос између Бугарске и Француске, односно Холандије. Институт за синдикална и социјална истраживања наводи чињенице из извештаја „Евростата“, према којима продуктивност рада једног лица у Бугарској чини око 50% просечне продуктивности рада у ЕУ. Код таквог нивоа продуктивности зараде овде су међутим скоро двоструко ниже од европских.

 

Превод: Ана Андрејева

 
ИЗВОР: Радио Бугарска