Босанска вила српски лист o Милошу С. Милојевићу

Босанска вила је била српски лист за „забаву, поуку и књижевност“. Покренут је 1885. године као орган Учитељског збора Српске школе у Сарајеву, а забрањен од стране аустроугарских власти 15. јуна 1914. године.

                                             Милош Милојевић
                                             Милош Милојевић
                                                Милош Милојевић
                                                 Милош Милојевић

ИЗВОР: milosmilojevic.macva.info