СРБСКА БОЖАНСКА ИМЕНА

 

Књига „СРБСКА БОЖАНСКА ИМЕНА“ има преко 1000 народних србских имена. Срби су једини народ који је сачувао свој именослов. Јер, име је код и енергетски кључ за један невидљиви свет, у коме владају универзални закони саобразни законима појавног.

Лично име које се добија на крштењу уводи дете у домаћи култ и има првенствено заштитну улогу. У народу постоји питалица: Шта је то без чега се не може? Без имена. Јер, ниједна ствар не може постојати без имена. По свом спољашњем говору у гласовној вредности име носи информацију о фреквенцији и зато има магијску моћ стварања. Отуда Свето писмо започиње речима: “У почетку би реч и реч би Бог“.

 

ЦЕНА 1000,00 ДИНАРА

НАРУЏБИНЕ НА ТЕЛЕФОН 064/ 224 334 9

ИЛИ МЕЈЛ zoran.milosevic@yandex.ru