Срби и међу оснивачима Рима

 

Пише: Хаџи Драгиша Шоћ

Најстарији становници Кападокије су Мосхи, или Моски.

Кроз вијекове су отишли мало више на сјевер, а од Мосха са Волге настало је руско племе Московљани.

Пелазге су насељавали Малу Азију, Грчку, Хелмско полуострво. Антички историчари их дијеле на Илире,Трачане и Пелазге.

На ове просторе досељавали су се са сјевера данашње Евроазије. Много касније Грци су дошли на Хелмско полуострво из Мисира, гдје су живјели заједно са Пелазгима.

Платон изричито тврди да су Пелазге Срби. Били су одлични земљорадници, а познавали су су и прераду метала и архитектуру.

Трагови њихове градње су бројни, а највише их је у Грчкој и посебно у Етрурији.

Први помени старих Грка налазимо под именом Еоли. За њих Херодот каже да су се раније звали Пелазге. И Ајоли су такође Пелазге и сусједи су Тесалаца.

Најчувенији географ старог вијека Страбон наводи да се Пелопонез раније називао Пелазгија.

Херодот и за атински народ наводи да су Пелазге и тако их увијек назива. У прилог овоме је и чињеница да су Трачани 1400 год. прије нове ере заузели Атику и не помињу нигдје Грке, једино и само Пелазге.

Нешто касније када су ушли и у Беотију, ни тамо уопште не помињу Грке. Хелени се у том периоду помињу само у једном мањем дијелу Тесалије.

У цијелој Грчкој је у употреби било пелазгијско писмо, односно Србица.

Ово је добро мјесто да кажем и ово: Када су Херодот, Страбон и остали писали своје историје морали су да обилазе и за данашње услове огромна пространства, а једини начин како су могли да сазнају што желе је био да разговарају са људима.

Није било другог начина, нити су имали да од некога нешто науче, једино и искључиво од тамошњих људи. Важно је рећи да им је по свим овим пространствима и свим народима језик комуникације била Србица.

Од Људеја су Ибери, или Ивери, Мосхи и Феничани. Они јесу први населили сјевер Африке и то данашњу Либију и Тунис.

Феничани подразумијевају Мезе и Карије. Највише племена и на највећем простору чинили су Рашани. Живјели су од Волге до Мале Азије и на југу преко Хелмског полуострва до данашње Италије.

У Италији су држали велику територију и себе називали Етрурцима. Имали су одличну морнарицу и још тада се помињу као господари мора. Исто тако имали су одличну организацију копнене војске, и при томе уздигли на виши ниво књижевност, науку о природи и боговима.

Венети су од Илира, каже Херодот, а њихово име значи племенит, честит и знаменит. Једно њихово племе Јули су једни од оснивача Рима исто као и Дардани, кажу римски писци.

Интресантно је да Римљани нису никад ратовали против Дардана. И још једно српско племе Сервили, што значи Сербили су једни од оснивача Рима.

Дионисије посебно наглашава да су на простору данашњег Рима (мисли се на његово вријеме) који се тада звао Рума, живјели Сикели, Аборегени и Пелазге.

Неки од античких писаца наводе да су Аборегени заправо Пелазге и да су дошли из Илирије.

И Сабини за себе тврде да су истог поријекла као и Спартанци који јесу Дорјани из Илирије. Углавном велики дио Италије био је насељен Пелазгама.

Цијело српско друштво је било сталешко. Први сталеж су били ратници, други земљорадници и трећи најамници.

Гети су били ратнички сталеж, Јевреји их називају Хети, Грци Келти, а Римљани Гали. Насељавали су Македонију, Малу Азију, Сирију и Илирију. Језик им јесте једно наречје Србице, а учествовали су у одбрани Троје.

У Илирији се помињу као Келти. Инди и Венди су индијски аријевци, при чему Инди нису Индуси.

Гети или Келти су у Индији, Медији, на блиском Истоку, у малој Азији и Европи.

Килбери, односно Келти су око 2000 година прије нове ере у вријеме похода Нина Белова стигли у Роданију, данашњу Француску.

У исто вријеме су Срби са Хелмског полуострва заузели данашњу Њемачку, Галију и Енглеску. Касније у вријеме Серба Макаридова, Срби поново долазе у Роданију и тада запосиједају још и Иберију и сјевер Африке.

Колијевка Келта је Подунавље, иако им је прапостојбина сјеверозападнија, од ријеке Рене па до Бохемије.

Дио Келта из Подунавља се одвојио и стигао све до Белгије и средње Галије, док је један дио отишао на југ све до Италије.

Да кажем да и Гај Јулије Цезар помиње Венете са обала Атлантика као “Силан” народ.

Венете срећемо и у Асирији око 1100. год прије Христоса, а у Јерменији и у Британији се срећу као народ Ван.

У Херодотово вријеме Венети су били Илири, који су истицали да су порјеклом од Меда са Хелмског полуострва.

У Роданији се помиње земља Ордовића која се зове Венедотија, док Диодор каже да су Венети у Малој Азји Асирци.

Келти се срећу у средњој и сјеверној Роданији, а Диодор каже да су сјеверно од њих све до Океаније и Скитије Гали.

Апријан из Александрије, римски историчар је у првом вијеку нове ере писао да су Илири, Келти и Гали истог порјекла, те да Грци користе име Келти а Римљани Гали за исти народ.

Име Келти је први пут поменуо Херодот. Страбон пак каже да Грци све народе на сјеверу које знају зову Скити, а касније кад су упознали западне народе све их зову Келти и Ибери, а мјешовите Келтобери и Келтоскити.

Јевреји их зову Галати а Халдеји Келта. Њихов језик, обичаји и вјеровања су у потпуности српски, те је јасно којем народу припадају.

Српски војнички сталеж – Келти су као једна борбена и ратничка дружина дошли у Западну Европу и тамо се наметнули као и на простор Мале Азије. Врховни Бог Келта је био Теут, скраћено Тис и среће се у Тракији.

По Теуту је и српско племе добило назив Теутани-Теутони- Тевтони који су живјели дуж Балтичког мора. Такође и у Скандинавији!

Касније су Њемци и Холанђани од њих направили своја национална имена.

Разлика између Келта и Илира је у томе што су Келти само војни сталеж српски, а Илири су у цјелини Срби.

У Роданији је нађен кип бога Троглава који се среће свуда на српским просторима.

У Германији Тацит издваја Лемовиће, Готине и Естине као Келте у Германији.

Јулије Цезар каже да се Роданија дјелила на Белгију, Аквитанију и Келтику, коју Римљани зову Галија.

Боји или Бољари су преци данашњих Чеха.

За Боје кажу да су најратоборнији од свих Гала. Диодор каже да су Гали носили велике штитове са сликама животиња.

Такође додаје да су правили од јечма пиво које су звали ЗИТОС исто као и македонци у Мисиру.

Плиније старији истиче да је још прије римских освајања у Галији била земља Србија са главним градом Рускином.

 

(Аутор је професор историје и директор Издавачке куће “Јерусалим” из Бара)

 

ИЗВОР: Барски портал